Uuden sähköaseman rakentaminen Torttilaan

Lammaisten Energialla on käynnissä uuden sähköasemarakennuksen rakentaminen Harjavallan ja Nakkilan rajalla Torttilassa.

Sähköasema kokonaisuudessaan pitää sisällään itse asemarakennuksen ja suurmuuntajan. Suurmuuntaja muuntaa alueverkosta tulevan 110 kV jännitteen paikalliseen jakeluun paremmin soveltuvaksi 20 kV jännitteeksi, joka sitten johdetaan kaapeleita pitkin sähköasemarakennukseen. Rakennuksen sisällä on kojeisto, jossa eri suuntiin lähtevät kaapelit on jaettu omille katkaisijoilleen. Tällä menettelyllä yhden suunnan vikaantuminen ei katkaise sähköä kaikilta asiakkailta.

Torttilassa sähköasemaa rakennetaan uuden teollisuuden sähköntarpeita ajatellen.


Uusi Torttilan sähköasema sai päämuuntajansa

Vuoden päivät rakenteilla ollut Torttilan uusi sähköasema sai lokakuun alussa uuden ABB:n valmistaman 31,5 MVA päämuuntajansa, joka muuntaa alueverkosta tulevan 110kV jännitteen paikalliseen jakeluverkkoon sopivaksi 20kV jännitteeksi. Torttilan sähköaseman päämuuntaja on teholtaan Lammaisten Energian suurin päämuuntaja. Investointi on meille iso ja vastaa kahden normaalin vuoden verkostoinvestointeja.

Painoa uudella päämuuntajalla on myös jykevät yli 70000 kg ja tästä johtuen päämuuntajan haalaamisessa paikalleen tuli olla erityisen varovainen ottaen huomioon kaikki työturvallisuusnäkökulmat. Homman hoitikin alan ammattilaiset muuntajatoimittajan edustajan tarkan silmän alla ja muuntaja saatiin millilleen oikeaan paikkaansa.

Torttilan sähköasema tulee palvelemaan Torttilan alueen uutta teollisuutta sekä muuta Lammaisten Energian jakeluverkkoa tarpeen mukaan. Sähköaseman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Torttilan sähköasemaa urakoi harjavaltalainen Sähkö-Wire Oy, jolla on pitkät kokemukset sähköasemarakentamisesta.


teksti ja kuvat:

Jarkko Helin ja Tuomas Kirjavainen