Sähkön pientuotanto

Lammaisten Energia kannustaa sähkön pientuotantoon

Lammaisten Energian verkossa on käytössä pientuotannon nettolaskutus. Nettolaskutus tarkoittaa, että tuotannon ja kulutuksen erotus tasataan automaattisesti ja tuntitasolla, mikä näkyy pientuottajan säästönä. Jatkossa samalla tunnilla ei enää laskuteta sekä sähkön ostoa että myyntiä, vaan näiden erotusta.
Mitä suuremman osuuden omasta tuotannostaan, joka yleensä on aurinkosähköä, kuluttaja voi itse käyttää, sen taloudellisempi ratkaisu on. Nettolaskutus varmistaa, että yhä isompi osa omasta sähkön tuotannosta koituu pientuottajan hyödyksi. Jos tuotetun sähkön määrä ylittää jonain tuntina kulutuksen, kulutustiedot näyttävät silloin nollaa, kun ylijäävä osa sähköntuotannosta siirretään sähkönjakeluverkkoon.

Tuntinetotuksella Lammaisten Energia haluaa osaltaan edistää ympäristöystävällisen pientuotannon lisääntymistä. Lisätietoa tuotannon liittämisestä alla:

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoomme luotettavasti ja turvallisesti. Työturvallisuussyistä on pientuotantolaitteistojen käyttöönotoista alueellamme ilmoitettava Lammaisten Energialle, jotta käyttö- ja häiriötilanteissa ei aiheudu ennalta arvaamattomia vaaratilanteita. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Sähköliittymä

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennetaan erillinen sähköliittymä. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa.

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan. Sitä ennen asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle pientuotannon yleistietolomake ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Pientuotannon yleistietolomake (pdf)
Tuotantolaitteiston käyttöönottopöytäkirja (pdf)

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari vaihdetaan kaksisuuntaista energiaa mittaavaksi mittariksi. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi syöttää Lammaisten Energia verkkoon ja yhtiö ostaa verkkoon syötetyn energian erillisen sopimuksen mukaisesti (lisätietoja asiakaspalvelusta).

Yli 50 kVa tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Ota yhteyttä jo esisuunnitteluvaiheessa tekniseen asiakaspalveluumme yli 50 kVA:n tuotantolaitosten liittämisestä jakeluverkkoon.

Sähköverovelvollisuus

Alle 100 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Tätä suuremmat yli 100 kVA tehoiset pientuottajat ovat yleensä sähköverovelvollisia. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta. Lue lisää Verohallinnon sivulta www.vero.fi