Korvausten hakeminen

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus saada korvausta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen käyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta ja keskeytyksen pituudesta. Lain mukaan korvauksen keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon.

Vakiokorvaus maksetaan verkkopalvelumaksun hyvityksenä sähkönkäyttöpaikan vuotuisesta siirtomaksusta. Korvaus hyvitetään sähkölaskun yhteydessä.


Keskeytysaika

Korvaus vuotuisesta siirtomaksusta

12 - 24 h
10 %
24 - 72 h
25 %
72 - 120 h
50 %
vähintään 100h100 %

Korvauksen enimmäismäärä on 700 euroa

Keskeytysaika alkaa siitä, kun vika on tullut sähköyhtiön tietoon joko sähköverkon käyttöjärjestelmästä tai sähkönkäyttäjän ilmoituksesta ja päättyy, kun vika on saatu korjatuksi. Lisäksi keskeytysajan laskennassa noudatetaan toimialajärjestön suositusta siitä, että laskenta alkaa alusta, jos sähköt ovat olleet välillä päällä vähintään kahden tunnin ajan.

Lammaisten Energia Oy:n verkonvalvontajärjestelmästä näkyvät kaikki keskijänniteverkon viat, niiden takia sähköttä olleet taloudet sekä sähkökatkojen kesto. Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto vian kestosta saadaan asiakkaan mittarilta.

Vakiokorvaus maksetaan ilman eri hakemusta. Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiöllä on puoli vuotta aikaa vakiokorvauksen maksuun. Huomioitavaa on, että laajojen katkojen jälkeen hyvitysmaksujen selvittämiseen kuluu aikaa.

Mikäli myrsky tms. työskentely olosuhteet viivyttävät korjaustöiden aloittamista, alkaa keskeytysajan laskenta siitä hetkestä, kun korjaustöihin on turvallisesti voitu ryhtyä. Mikäli sähkökatko johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei paikallinen sähköyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkaille.

Lisätietoa korvausten hakemisesta asiakaspalvelustamme.