Faktoja sähkömittauksesta

Uudistamme sähkönkulutuksen mittausta ja vaihdamme kaikille 7500 asiakkaallemme uudet älykkäät sähkömittarit vuosien 2023 - 2024 aikana. Hanke on osa palveluidemme kehittämistä ja se on asiakkaillemme maksuton. Mittausuudistuksessa asennuskumppanina toimii Voimatel sekä mittareiden ja mittaustietojärjestelmän toimittajana Aidon.

Lammaisten Energian mittarinvaihtoprojekti ja mittaukset ylipäätään ovat päässeet viime aikoina useasti lehtien palstoille. Helmikuun alussa Sydän-Satakunta kirjoitti, että mittarinvaihtoprojektimme etenee aikataulussa ja silloin oli edetty jo lähes puoliväliin. Helmikuun loppupuolella Sydän-Satakunta kirjoitti, että joillekin asiakkaillemme oli herännyt epäilyksiä mittausten oikeellisuudesta, koska kulutuslukemat olivat nousseet. Samaan aiheeseen palattiin vielä maaliskuussa 14.3. kirjoituksessa, johon oli haastateltu myös Motivan asiantuntijoita. Kaksi viimemainittua kirjoitusta julkaistiin myös Satakunnan Kansa Länsi-Suomessa.

Mittarinvaihdoista vastaava verkostopäällikkö Jarkko Helin kertoo alla lisää projektista sekä sen aikana tehdyistä havainnoista.Miksi sähkömittarit vaihdetaan?

Nykyisin sähköä mitataan tunnin jaksoissa ja sähköverkkoa pidetään tasapainossa tunnin tarkkuudella. Suomessa ja Euroopassa on meneillään energiasektorin murros, jossa sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto kasvaa nopeasti ja nykyinen tunnin säätötarkkuus ei enää riitä. Sähkömarkkinoita on päivitettävä uuden tilanteen mukaiseksi, jotta tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Tämän vuoksi ollaan siirtymässä 15 minuutin mittausjaksoon ja sen myötä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Tulevaisuudessa myös pörssisähköhinnoittelu tulee muuttumaan nykyisen tunnin hinnoittelusta 15 minuutin hinnoitteluun.
Uudet mittarit mahdollistavat myös aikaisempaa paremman vikaselvityksen ja siten lisäävät turvallisuutta. Mittarit lähettävät käyttökeskukseen tiedot vikatilanteista ja tarvittaessa saamme kohteesta katkaistua sähkön sähköturvallisuuden sitä vaatiessa.


Miten sähköyhtiö varmistaa, että mittarit mittaavat oikein? Ovatko mittarit luotettavia?

Jotta on voitu varmistua siitä, että mittarit täyttävät lakien ja määräysten vaatimukset, jokainen mittari testataan tehtaalla ennen toimitusta asiakkaalle ja meillä on mittauspöytäkirjat jokaisesta mittarista. Mittari testataan tehtaalla pienellä sekä isolla kulutuksella ja tilanteessa, jossa mittarilta puuttuu yksi vaihe.

Mittareita myös tarkastus mitataan asiakkaan kohteen sähkökeskuksella tietyin väliajoin. Tämän vuoden alkupuolella on tarkastettu ison kulutuksen teollisuuskohteita sekä muutamia kotitalousmittareita. Tarkastuksen tekee ulkopuolinen palveluntarjoaja. Nyt tehdyissä tarkastuksissa mittareiden virheprosentit ovat olleet välillä -0,6 - +0,6 %, kun sallittu raja esimerkiksi kotitalousmittaukselle on 2 %. Kokonaisuutta ajatellen mittarit ovat erittäin luotettavia.

Mittarilta tuleva mittaustieto käy läpi tarkistuksen mittausjärjestelmässä ja mahdollisia mittausdatapuutteita seurataan sähköyhtiössä vuorokausitasolla. Näin pystymme havainnoimaan nopeasti esimerkiksi sen, mikäli jokin mittaus toimisi puutteellisesti tai emme saa siihen yhteyttä.Paljonko mittareita on tähän mennessä vaihdettu ja onko mittarinvaihdoista tullut palautetta sähköyhtiölle?

Tänään 19.3.2024 uusia mittareita on asennettu jo 5040 kpl ja projekti alkaa kääntyä loppusuoralle. Olemme koko projektin ajan kirjanneet ylös mittarinvaihtoihin liittyvät reklamaatiot ja asiakaspalautteet. Niitä on tähän mennessä tullut vajaa 30 kpl, eli noin 0,6 %:ssa vaihdetuista mittareista asiakas on antanut meille palautetta asennustapahtumasta. Suurimmassa osassa tapauksista palaute on ollut rakentavaa ja se on koskenut mm. lämmitysten toimintaa tai sitä, että asentaja ei ole tullut sovittuna aikana.


Onko mittarinvaihdon yhteydessä tullut kytkentävirheitä?

Omissa tarkistuksissamme olemme löytäneet vajaa 30 kpl tapauksia, joissa virheellisen kytkennän vuoksi virran suunta on ollut väärin päin yhdessä tai useammassa vaiheessa. Mittaustietojärjestelmässä väärään suuntaan mitattu kulutus on näkynyt tuotantona, eli verkkoon päin syötettynä sähkönä. Tällöin asiakkaan mittaus on näyttänyt liian pientä kulutuslukemaa. Osa näistä on ollut väärin jo vanhoissakin mittareissa, mutta vanha mittausjärjestelmä ei ole kyennyt niitä paljastamaan.
Niissä tapauksissa, joista lehdissä on kirjoiteltu, ei mittauksissa ole ollut virheitä. Niissä tapauksissa, jotka olemme itse havainneet, virheet ovat olleet asiakkaan eduksi. Toki nyt, kun virheet on korjattu, kulutus vaikuttaa suuremmalta kuin aikaisemmin.


Miksi osalla asiakkaista kulutus on noussut?

Kylmä talvi on lisännyt kiinteistöjen energian kulutusta, jonka vuoksi myös sähkön kulutus on noussut. Vuoden 2023 alkuvuosi oli taas leuto, joten vertailtaessa kulutuksia edelliseen vuoden vastaavaan ajanjaksoon erot ovat isoja. Kuluva talvi, eli loppuvuosi 2023 ja alkuvuosi 2024 ovat olleet kylmimpiä yli 10 vuoteen ja tämä näkyy myös nousseissa kulutuksissa.


Miten mittarinvaihtoprojekti on mielestänne sujunut?

Tekevälle sattuu ja niin meillekin. Se oli tiedossa jo projektiin lähdettäessä. Kaiken kaikkiaan saamamme palautteen ja itse löytämiemme virheiden määrä on kuitenkin hyvin pieni verrattuna siihen, kuinka paljon mittareita on vaihdettu. Nämä seikat osoittavat, että mittausten parissa on tehty kaiken kaikkiaan laadukasta työtä.