Sponsorointi

SPONSOROINTI JA TUKIHAKEMUS

Lammaisten Energia on mukana tukemassa paikallista toimintaa, tekemistä ja harrastamista Harjavallan ja Nakkilan alueella. Tuemme vuosittain lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua ja kulttuuria.

Sponsorilinjauksemme on tukea oman alueen yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, kulttuuria tai urheilua edistäviä organisaatioita ja tapahtumia, jotka sopivat yhteen oman arvomaailmamme kanssa.

Emme tue yksityishenkilöitä, poliittisia tai uskonnollisia organisaatioita emmekä eettisesti, moraalisesti tai vastuullisesti kyseenalaisia toimijoita. Teemme vain seuratason sopimuksia, joilla takaamme seuran sisäisten yksittäisten joukkueiden ja yksilöiden tasavertaisen kohtelun. Saman yhteistyötahon kanssa teemme vain yhden sopimuksen vuodessa.

Huomioimme valinnassa hakijoiden tarjoamat markkinointimahdollisuudet sekä kumppanuudet, joista olisi konkreettista iloa / hyötyä myös Etuasiakkaillemme.

Hakemuslomake