Sähkön säästöllä on onnistuttu pienentämään sähköpulan riskiä

Syksyn blogissa kehotimme asiakkaitamme varautumaan isoihin korotuksiin sähkölaskuissa sekä säästämään sähköä. Tammikuulle tultaessa sähkön hinta on kääntynyt voimakkaaseen laskuun ja tämä on herättänyt asiakkaissamme ihan ansaitusti uusia kysymyksiä.
​​​​​​​Mitä on tapahtunut, miksi hinnat ovat laskeneet näin voimakkaasti? Onko sähköpulan riski jo kokonaan väistynyt? Kannattaako sähköä enää säästää?

Onko sähköpula jo menneen talven lumia?

Sähkön hintaan Suomessakin on vaikuttanut Keski-Euroopassa vallinnut talven lauha säätila. Se on vähentänyt erityisesti kaasun kulutusta. Kaasuvarastot on onnistuttu pitämään korkealla tasolla, mikä on laskenut kaasun hintaa ja kaasun hinnan aleneminen on vaikuttanut sähkön hintaan. Samoin meillä Suomessa säätila on ollut joulukuun alun jälkeen lauha ja tuulinen. Parhaimmillaan tuulivoimalla on tuotettu sähköä yli 4 400 MW, joka on vastannut lähes 40 % sen hetkisestä sähkön kulutuksesta.

Parhaimmillaan tuulivoimalla on tuotettu sähköä yli 4 400 MW, joka on vastannut lähes 40 % sen hetkisestä sähkön kulutuksesta.


Sähkön pörssihinta rakentuu monimutkaisesti ja siihen vaikuttavat useat asiat. Hintaa on hankala selittää ihan yksinkertaisesti, mutta alla lyhyt selvitys sähkön markkinahinnan muodostumisesta:


Sähkön hinta jokaiselle tunnille määräytyy NordPoolin sähköpörssissä. Sähkön tuottajat tekevät pörssiin myyntitarjouksia ja sähkön kuluttajat ostotarjouksia. Siinä kohdassa, missä sähkön tuotannon ja kulutuksen tarjouskäyrät leikkaavat, muodostuu sähkön hinta kyseiselle tunnille. Tyypillisesti ydinvoimaa tarjotaan markkinoille hyvin edullisella hinnalla, koska ydinvoimalan tehoa ei voida säätää nopeasti ylös tai alas hinnan muuttuessa. Tuulivoiman käyttövoima taas on ilmaista, jolloin tuulivoiman tuotantokustannus on lähellä nollaa. Kuun ydinvoima- ja tuulivoimatuotanto riittää kattamaan sähkön kysynnän, sähkön hinta asettuu lähelle nollaa.


Kuva: Sähkön tuotannon ja kulutuksen tarjouskäyrät Suomessa ti 24.1.2023 klo 12-13. Vaaka-akselilla tarjousmäärä (MW) ja pystyakselilla hinta (€/MWh). Lähde: www.nordpoolgroup.com


Sähkönsäästöllä on valtava vaikutus

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tarjouskäyrät ovat hyvin jyrkkiä, jolloin pienikin muutos kulutuksessa voi nostaa tai laskea sähkön hintaa merkittävästi. Siksi on tärkeää, että sähköä säästetään ja sähkön kulutusta pystytään siirtämään pois huippukulutustunneilta. Se voi laskea sähkön hintaa merkittävästi ja pienentää sähköpulan riskiä. Fingridin tilastojen mukaan sähkön kulutus Suomessa laski 2022 marraskuussa 9 % ja joulukuussa 10 % vuoteen 2021 verrattuna. Huippukulutuksen aikaan 10 % lasku sähkön kulutuksessa vastaa Olkiluoto 3:n tuotantotehoa, joten sähkön säästöllä ja käytön ajoituksella on valtava vaikutus sähköpulan riskiin!
Kuluvan talven osalta suurin riski sähköpulasta alkaa kohta helpottaa, kun Olkiluoto 3:n tuotanto taas käynnistyy helmikuun alussa, eikä kovia pakkasia ole näköpiirissä. Katseet kannattaa kuitenkin suunnata pidemmälle tulevaisuuteen. Fingridin arviossa Suomen tehotaseesta kotimaisen tuotannon määräksi on arvioitu 12 900 MW, joka sisältää Olkiluoto 3:n tehon, Meri-Porin voimalaitoksen ja arvion tyynen ajankohdan tuulivoimatuotannosta.


Kuva: Arvio tehotaseesta Suomessa talvikaudella 2022-2023. Lähde: www.fingrid.fi


Suomeen rakennettava uusi sähköntuotantokapasiteetti perustuu tuulivoimaan ja aurinkovoimaan. Tänä vuonna Suomessa otetaan käyttöön uutta tuulivoimakapasiteettia yli 1 000 MW. Tuulivoima ei kuitenkaan helpota tehotilannetta kovimmilla talvipakkasilla, jolloin yleensä on myös tyyntä. Pienimmillään tuulivoima tuotti marraskuussa tehoa vain joitakin kymmeniä megawatteja. Rakennettava tuulivoimakapasiteetti ei myöskään paranna Suomen tehotasetta tulevina talvina. Sähkön säästöllä ja kulutuksen ajoituksella on yhtä suuri vaikutus kuin tänäkin talvena siihen, että sähköpula voidaan välttää.


teksti:
Kimmo Kivikko
Lammaisten Energian toimitusjohtaja