Urakoitsijat

Yleistietolomake sähköurakoitsijoille


Urakoitsijoiden tulee aina ottaa yhteyttä sähköyhtiöön, kun muutostyöt kohdistuvat sähköpääkeskukseen.

Oheinen yleistietolomake täytetään ja toimitetaan Lammaisten Energiaan, kun kyseessä on uuden liittymän mittarointi, pääsulakekoon muuttaminen, mittauskeskuksen uusiminen, liittymiskaapelin vaihto tai uusiminen.

Täytä yleistietolomake ja lähetä se allekirjoitettuna sähköpostitse: tekninenasiakaspalvelu@leoy.fi

yleistietolomake.pdf