Sähkömittareiden vaihto


Vaihdamme kaikille 7500 asiakkaallemme uudet älykkäät sähkömittarit. Mittarinvaihtoasennukset alkavat keväällä 2023 ja kestävät aina vuoden 2025 alkuun saakka. Mittausuudistuksessa asennuskumppanina toimii Voimatel sekä mittareiden ja mittaustietojärjestelmän toimittajana Aidon.

Tällä hetkellä käytössä olevat sähkömittarit on asennettu pääosin vuosien 2008-2012 välillä ja ne ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Sähkömittareiden vaihto liittyy myös siihen, että jatkossa uusilta mittareilta edellytetään sähkömarkkinalain mukaisesti lukematietoa viidentoista minuutin välein, eli siirrytään niin sanottuun varttitaseeseen. Mittarin vaihto kuuluu verkoston kunnossapito- ja saneeraustöihin, eikä siitä peritä erikseen asiakkailta maksua. Mittausuudistuksessa asennuskumppanina toimii Voimatel sekä mittareiden ja mittaustietojärjestelmän toimittajana Aidon.


Mittarinvaihtoajankohdasta tiedotetaan etukäteen


Sähkömittareiden vaihdosta asiakkaat saavat etukäteen infoa tekstiviestitse / postitse, jossa on yleistä tietoa mittausuudistuksesta. Tämä ei vielä vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Kun mittarinvaihto tulee ajankohtaiseksi, asiakkaaseen otetaan uudelleen yhteyttä, jolloin ehdotetaan asennusaikaa. Jos asennusaika on sopiva, kumppanimme Voimatelin asentaja saapuu vaihtamaan sähkömittarin sovitusti. Jos aika ei sovi tai sähkömittari on lukkojen takana ja vaatii asiakkaan paikallaoloa, asiakas saa ohjeet uuden ajan varaamiseen.

Voimatel yhteystiedot:

sähköposti: le.mittarointi@elvera.fi / puh. 044 7938330