Sähköjohtoa siirretään Kokemäenjoen alle Harjavallassa

Lammaisten Energia siirtää ilmajohtoa joen alle ja tänä vuonna on vuorossa Harjavallan vanhainkodin - vesihiihtorannan välinen ilmajohto.

Ilmajohdon siirtäminen edellyttää tunnelin poraamista joen alle noin 285 metrin matkalta.

Lammaisten Energian alueella menee sähköjohtoja Kokemäenjoen yli kuudesta kohdasta. Joen ylitysjohdot ovat tärkeitä sähkönjakelun varmuuden kannalta, koska joen pohjoispuolella ei ole yhtään sähköasemaa, jolloin sähkö pitää kuljettaa joen yli joenylitysjohtoja pitkin.


Joenylityksiä uudistetaan rakenteiden vanhenemisen tahdissa ja tänä vuonna on vuorossa Harjavallan vanhainkodin-vesihiihtorannan välinen joenylitys. Uudistamiselle on tuonut paineita myös uusi Naakanrannan asuinalue.


Johdon uudistamisen eri vaihtoehtoja alettiin selvittämään jo viime vuonna ja selvitysten perusteella päädyttiin joenalitusratkaisuun. Alituksen hyvänä puolena on, että johdosta ei ole jatkossa maisemahaittaa, eikä se aiheuta turvallisuusriskiä joen virkistyskäytölle. Alituksen haittapuolena on korkea hinta. Putki kairataan noin kaksi metriä joen pohjan alapuolelle kalliosuuntaporalla. Joenalituksen kustannukset ovat kokonaisuudessaan yli satatuhatta euroa.


Joen alitusputkiprofiili välillä Vesihiihtäjienranta - Naakanranta. Pituutta putkelle tulee 285 metriä, josta kallion sisällä on 130 metriä.


Putken kairauksesta pyydetiin tarjoukset muutamalta toimijalta ja kilpailutuksen jälkeen päädyttiin työ tilaamaan paikalliselta Lännen alituspalvelu Oy:ltä. Heillä on vuosien kokemus monenlaisista maanalaisten putkien asennuksista. Varsinainen kairaustyö ja putken asennus suoritetiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Putken kokonaispituus on 285 metriä, josta kallion sisällä on 130 metriä.Putken asennuksen jälkeen putkeen imettiin alipaineella ohut naru, jolla edelleen vedettiin varsinainen kaapelivetoköysi. Köysi kiinnitettiin vinssiin, jolla varsinainen sähkökaapeli vedettiin joen pohjan alla kulkevaa suojaputkeen.


Kaapelikaivuut etenevät nyt Naakanrannan kunnallistekniikan töiden aikataulun mukaisesti ja kaapelin käyttöönotto on syksyllä. Vanha ilmajohto tullaan purkamaan myöhemmin syksyn / talven aikana. Näin maisemasta poistuu jälleen yksi useita vuosikymmeniä ollut ilmajohto, sillä tämä ilmajohto on näkynyt vanhainkodin kohdilla jo vuoden 1948 ilmakuvissa.Teksti ja kuvat:

Jarkko Helin