Sähköverkkotoiminnan kehittämissuunnitelma


Sähkö on monella tapaa erikoinen tuote. Se pitää tuottaa samalla sekunnilla, kun se kulutetaan ja toisaalta sitä ei pysty isosti varastoimaan. Lisäksi jokaiseen pistorasiaan pitää mennä sähköjohto, jota pitkin sähkö kuljetetaan voimalaitokselta. Kuljetuksessa pyritään mahdollisimman pieneen hukkaprosenttiin ja sen vuoksi sähköä siirretään eri jännitetasoissa ja eri tyyppisissä verkoissa. Kuluttajan tontin ulkopuolinen sähköverkko on nimeltään jakeluverkko. Jakeluverkon omistamilla yhtiöillä on jokaisella oma verkkoalue, jonka sisällä ne siirtävät sähköä. Koska tälle samalle alueelle ei muut saa rakentaa jakeluverkkoa, niin tällaista alueellista yksinoikeutta kutsutaan monopolitoiminnaksi. Monopoliasema sinällään saattaisi luoda haasteita hinnoittelulle, jos yhtiöillä olisi mahdollisuus omavaltaisesti hinnoitella edustamansa tuote, ilman pelkoa kilpailusta. Nyt sähköverkkotoimintaa kuitenkin ohjataan ja valvotaan tarkasti valtion viranomaisen, eli Energiaviraston toimesta.

Nyt kun ajatellaan sähköä, niin edellä kirjoitetun lisäksi kyseessä on tuote, jota jokainen tarvitsee päivittäin. Suomessa on jakeluverkkoyhtiöitä noin 80 ja jokaisella on oma syntyhistoria ja verkkoalueensa. Joukkoon mahtuu isoja usean sadantuhannen asiakkaan yhtiöitä aina pieniin muutaman tuhannen asiakkaan yhtiöön, jollaista Lammaisten Energia edustaa. Lisäksi yhtiöiden omistajuus on monen kirjavaa. Joukosta löytyy ulkolaisia sijoittajaomistuksessa olevia yhtiöitä, kuntien omistamia, yksityisten omistamia ja kaikkea näiden väliltä. Jotta sähkön siirtohinnat tässä monen kirjavassa monopoliporukassa pysyisivät kohtuullisina, on kehitetty sähkömarkkinalaki ja toimintaa valvova Energiavirasto.

Mikä ihmeen kehittämissuunnitelma?

Energiaviraston työkalupakkiin on tämän vuoden alusta tullut uudistettu kehittämissuunnitelma. Sen tarkoitus on selventää miksi yhtiöiden jakelualueella sähköverkkoa rakennetaan jollakin tietyllä tavalla. Kehittämissuunnitelmia on tehty viranomaiselle aikaisemminkin, mutta nyt uutena juttuna on asiakkaiden kuuleminen asiassa. Jokainen verkkoyhtiö perustelee oman verkkoalueensa erityispiirteet huomioiden mikä on paras ja kustannustehokkain tapa rakentaa sähköverkkoa jakelualueellaan. Samalla suunnitelmassa käydään läpi ennustettuja kulutusmuutoksia alueella. Tällä hetkellä esimerkiksi kuluttajien aurinkovoimalat ja sähköautot kovasti lisääntyvät. Varsinkin sähköautojen lataus aiheuttaa sähköverkkoon lisää siirrettävää sähkötehoa, jota varten pitää olla riittävän vahvasti mitoitetut sähköjohdot. Sähköverkko rakennetaan kestämään noin 40 vuotta ja sen vuoksi on tärkeä pohtia tulevia kulutusmuutoksia.

Jotta sähköverkko pysyisi kunnossa, on sitä uudistettava joka vuosi ja sen vuoksi kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi kuinka paljon sähköverkkoon käytetty rahaa viimeisenä parina vuotena ja kuinka paljon on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää rahaa. Tällä tavalla Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden rahankäyttöä, että ei pääse syntymään tilannetta jossa yhtiö olisi kerännyt rahaa monopolitoiminnalla asiakkailta, mutta jättänyt huolehtimatta sähköverkon kunnosta.

Asiakkailla ja maanomistajilla on nyt mahdollisuus kommentoida meidän suunnitteluperiaatteita ja näkemyksiä tulevaisuudesta kehittämissuunnitelman avulla. Suunnitelma on kommentoitavissa kuukauden ajan, jonka jälkeen koostamme saadut ajatukset yhteen ja muokkaamme lopullista kehittämissuunnitelmaa tarvittavin osin. Lopullinen suunnitelma palautetaan Energiavirastolle kesäkuun loppuun mennessä. Virasto tarkastelee kaikkien jakeluverkkoyhtiöiden suunnitelmat ja pyytävät tarvittaessa korjaamaan suunnitteluperiaatteitaan, jos ne eivät noudata viranomaisen vaatimuksia.

Kokonaisuudessaan tämä kehittämissuunnitelma on yksi keino hallita monopolitoimintaa ja pitää huoli, että kaikilla yhtiöillä verkot pysyvät kunnossa ja näkemykset tulevaisuudesta ovat ajan tasalla.
Varaa hetki aikaa ja käy kurkkaamassa alla olevasta linkistä meidän ajatuksia Nakkilan ja Harjavallan alueen sähköverkon tulevaisuudesta ja osittain menneisyydestäkin.

SÄHKÖVERKONKEHITTÄMISSUUNNITELMA

Verkko-Jarkko

Jarkko Helin / Lammaisten Energian verkostopäällikkö