​Palloja johdoissa - 18.4.2017

Kevät tekee tuloaan, vaikka viime päivinä on ollut varsin kylmää. Kevään mukana tulevat myös muuttolinnut. Ensimmäisinä ja näkyvimpinä muuttolintuina tulevat joutsenet ja hanhet.

Kevät tekee tuloaan, vaikka viime päivinä on ollut varsin kylmää. Kevään mukana tulevat myös muuttolinnut. Ensimmäisinä ja näkyvimpinä muuttolintuina tulevat joutsenet ja hanhet. Lintuja on mukava seurata, mutta isot linnut aiheuttavat myös harmia sähkönjakelulle. Linnut kasaantuvat isoiksi parviksi levähtämään ja ruokailemaan peltoaukeille. Samoilla pelloilla on monesti suurjänniteilmajohtoja. Johtimia on vaikea havaita taivasta vasten ja joskus lintu törmää johtoon aiheuttaen oikosulun. Näin on käynyt tänäkin keväänä muutaman kerran. Suojataksemme sähköverkkoa isommilta vahingoilta, sähkö on katkaistava oikosulun yhteydessä ja palautettava minuutin kuluttua. Tällainen lyhyt sähkökatko aiheuttaa melkoista harmia Asiakkaille, mutta on välttämätön suojatoimenpide sähköverkon kannalta.

Välttyäksemme törmäyksiltä olemme asentaneet lintupalloja johtimiin lintujen suosimille paikoille. Pallojen tarkoitus on näkyä, jolloin linnut osaavat alittaa tai ylittää johtimet. Levähdyspaikat kuitenkin vaihtelevat vuodesta toiseen riippuen siitä mille pellolle muodostuu lätäköitä ja toisaalta mille pellolle on jäänyt syötävää.

Tänäkin vuonna palloja on asennettu Harjavallan Hiirijärvellä ja tarkoitus on myös jatkossa asentaa palloja lintujen suosimien peltojen sähköjohdoille.

Aurinkoista kevään odotusta!

Verkko-Jarkko
​Jarkko Helin