Mistä sähkön hinta muodostuu?


Sähkön kuluttajahinta muodostuu kolmesta osasta:

  • sähkönsiirto
  • sähköenergian myynti
  • verot (sähkövero ja arvonlisävero)


Kukin näistä kolmesta osasta kattaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta.

On totta, että sähkön siirtomaksut ovat nousseet viime vuosien aikana. Yhteiskunnan riippuvuus häiriöttömästä sähkön saannista on kasvanut valtavasti ja me Lammaisten Energiassa haluamme varmistaa asiakkaillemme mahdollisimman häiriöttömän sähkön saannin investoimalla säävarmoihin sähköverkkoihin eli käytännössä kaapeloimalla sähköverkkojamme. Taustalla tässä on ollut myös Sähkömarkkinalaista johtuvat sähkön toimitusvarmuusvaatimukset, jotka velvoittavat verkkoyhtiöt huolehtimaan sähkön toimitusvarmuudesta. Sähkön kokonaishinnan nousuun on kuitenkin vaikuttanut erityisesti verojen nousu, joka on ollut jopa 265 % viimeisten 20 vuoden aikana!


Sähköenergian hintaan vaikuttaa moni asia. Yksi näistä on säätila. Kylmä sää lisää sähkön kulutusta, sateet tai kuivuus taas vaikuttavat vesivoiman saatavuuteen. Lisäksi sähkön kysyntään ja hintaan vaikuttavat mm. maailmantalouden suhdanteet, raaka-aineiden hinnat ja EU:n päästökauppa.


Sähköenergian osuuden sähkön käyttäjä voi hankkia miltä tahansa sähkön myyjältä. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä markkinoilla on myös sähkön myyjiä, jotka käyttävät arveluttavia keinoja myynnissään. Ostamalla sähköenergian paikalliselta sähköyhtiöltä voit olla varma, että sähkön myyjäsi on luotettava toimija. Samalla tuet oman kotiseutusi elinvoimaisuutta, yritys- ja harrastustoimintaa sekä paikallisten palveluiden säilymistä. Lammaisten Energia on toiminut alueella jo yli 100 vuoden ajan ja meillä sinua palvelevat tutut paikalliset sähköalan ammattilaiset!

Kimmo Kivikko, Lammaisten Energia