Energiamarkkinat muutosten kourissa

Tulevina vuosina energiamarkkinat ovat suurten muutosten kourissa. EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteet pakottavat energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tämä tarkoittaa uusiutuvan sähkön tuotannon lisääntymistä markkinoilla.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tulee olla joka hetkellä tasapainossa, jolloin säästä riippuvan vaihtelevan sähkön tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, lisääntyessä sähkön kulutuksen pitää myös joustaa. Työ- ja elinkeinoministeriön Älyverkkotyöryhmä on julkaissut syksyllä 2018 raportin, jossa määriteltyjen toimenpiteiden avulla pyritään edistämään asiakkaiden osallistumista markkinoille, energian toimitusvarmuuden ylläpitämistä ja joustavan kapasiteetin kehittymistä markkinaehtoisesti.


Työryhmä on yhtenä toimenpiteenä päätynyt siihen, että jakeluverkkoyhtiöiden asiakkailleen toteuttamasta kuorman ohjauksesta luovutaan kevääseen 2021 mennessä. Sen jälkeen asiakkaat voivat toteuttaa kuorman ohjaukset itse tai ostaa ohjaukset palveluna markkinaehtoisesti toimivalta palveluntarjoajalta. Kuormanohjauspalvelun voi tarjota myös sähkön myyjä. Tavoitteena tällä muutoksella on saada aikaan nykyistä aikaohjausta dynaamisempi kuormien ohjautuminen, jolla pystytään paremmin vastaamaan vaihtelevan tuotannon aiheuttamaan kuormien joustotarpeeseen.

Kuorman ohjauksista luopumisen ajankohta linkittyy toiseen suureen markkinamuutokseen eli Datahubin käyttöönottoon. Datahub tarkoittaa koko maan keskitettyä mittaustietovarastoa ja sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtoa, joka otetaan myös käyttöön keväällä 2021. Tälläkin hetkellä sähkömarkkinatoimijat eli jakeluverkkoyhtiöt ja sähkön myyjät lähettävät jatkuvasti toisilleen tietoja asiakkaiden sähkön kulutuksesta ja asiakkaiden vaihtumisesta käyttöpaikoissa.
Datahubin tarkoitus on keskittää sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa ja tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa, tasapuolista ja luotettavaa. Sen tavoitteena on vaihdettavan tiedon laadun parantaminen sekä sovittujen sääntöjen ja sanomamuotojen noudattamisen varmistaminen. Lisäksi Datahub tarjoaa palvelualustan, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia asiakkaille tarjottavia palveluita. Asiakkaan tuotanto- ja kulutustiedot saadaan yhdestä paikasta, jolloin esimerkiksi energian säästön ja kulutuksen jouston palveluiden toteutus markkinaehtoisesti on mahdollista.


Datahubin käyttöönotto on pitkä projekti ja siihen liittyvät työt ovat jo alkaneet meilläkin Lammaisten Energiassa. Olemme mm. päivittäneet asiakkaidemme yhteystietoja, jotta tiedot saadaan siirrettyä Datahubiin viranomaisten edellyttämässä yhtenäisessä muodossa. Asiakastietoja myös täydennetään esimerkiksi Väestörekisterikeskukselta saatavien henkilötunnusten osalta.

Kimmo Kivikko
Lammaisten Energian toimitusjohtaja