Tärkeä työvaihe saavutettiin BASF Oyn akkutehtaan rakennustyömaalla turvallisesti ja aikataulussa, "Major milestone was achieved in BASF construction site, safely and on schedule"

Olemme tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä BASF Oyn ja yhteistyökumppaneiden kanssa akkutehdastyömaalla Harjavallassa jo parin vuoden ajan verkonrakennuksen osalta ja lauantaina 5.6.2021 saavutettiin tärkeä merkkipaalu projektissa.

Alueen rakennustyöt ovat siinä vaiheessa, että pääsimme kytkemään sähköjä päälle tulevan akkumateriaalitehtaan omiin pääsähkönsyöttöjärjestelmiin ja kytkemään ne Lammaisten Energian 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon.

Lammaisten Energian käyttöpäällikkö Tuomas Kirjavainen

Akkumateriaalitehtaan pääsähköjärjestelmän käyttöönottoon osallistui useita tahoja, joiden kanssa yhteistyössä testasimme sähköjärjestelmän turvalliseen käyttöön liittyvät asiat sekä varmistimme suojalaitteiden oikean toiminnan ennen sähköjen kytkentää.

Yhteistyö BASFin projektissa alueen yhteistyökumppaneiden kanssa on toiminut erinomaisesti ja olemme oppineet paljon ison organisaation toimintatavoista ja saanet sieltä kullan arvoisia oppeja myös omaan toimintaamme. On ollut erittäin mielenkiintoista olla mukana myös oman sähkönjakelu- ja elinalueen kehittämisessä ja toivottavasti nämä lisäävät myös alueen vetovoimaisuutta tulevaisuudessa.

In english
We have been cooperating with BASF Oy and partners on a long-term basis at the battery material factory site in Harjavalta for a couple of years for distribution network construction, and on Saturday, June 5, 2021, an important milestone was reached in the project. The construction work in the site is at the stage when we were able to connect them to Lammaisten Energia Oys 20 kilovolt electricity distribution network.
The commissioning on the main electrical system involved several parties, with who cooperation we tested issues related to the safe use of the electrical system and ensured the correct operation of the protection devices before connecting electricity.
The co-operation in the BASF project with partners in the site has worked excellently and we have learned a lot about the ways in which a large organization operates and have learned gold-worthy lessons from our own operations. It has also been very interesting to be involved in the development of our own electricity distribution and living area and hopefully these will also increase the areas attractiveness in the future.


Tuomas Kirjavainen
käyttöpäällikkö
Lammaisten Energia Oy