Lammaisen Energian uusi sähköasema Torttilassa vastaa teollisuuden tarpeisiin

Harjavallan ja Nakkilan rajan tuntumassa Torttilassa uusi sähköasema on valmistunut ja avajaisia vietettiin kesäkuun lopulla.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Puosi leikkasi avajaisnauhan sähköaseman avajaisissa kesäkuussa.

Harjavallan Torttilaan on valmistunut uusi sähköasema, joka on Lammaisten Energialta huomattava investointi. Uuden sähköaseman arvo on noin kaksi miljoonaa euroa, kertovat energiayhtiön verkostopäällikkö Jarkko Helin ja käyttöpäällikkö Tuomas Kirjavainen.
- Sähköasema palvelee ensisijaisesti teollisuutta, mutta parantaa osaltaan myös koko jakelualueen sähkön toimitusvarmuutta.
Investointihanke käynnistyi reilu vuosi sitten ja kilpailutuksen jälkeen urakoitsijaksi valikoitui paikallinen Sähkö-Wire Oy. Kojeiston valmistaja on Siemens ja päämuuntaja ABB:n valmistama.
Käytännössä sähköasemalla 110 kilovoltin jännite muunnetaan 20 kilovoltin jännitteeksi ja jaetaan eteenpäin jakelualueelle neljäntoista lähtökennon kautta.
- Toinen porras on 20 kilovoltin jännitteen muuntaminen 0,4 kilovolttiin, mikä on kotitaloussähköä.
Sähköasemalta jaetaan sähköä useammalle alueelle ja sen automatiikka pystyy blokkaamaan pieniä, lyhytaikaisia vikoja.
- Jos linjalle putoaa oksa, tai linja vaurioituu, automaatio hoitaa sähkön katkaisun ja ilmoittaa siitä valvomoon. Usein valvomossa tiedetään viasta jo ennen kuin asiakas ilmoittaa siitä, vaikka nykyisin asiakkaat ilmoittavat vioista nopeasti.


Uusi sähköasema tulee palvelemaan erityisesti teollisuutta. Samalla se kuitenkin parantaa myös sähkön toimitusvarmuutta koko jakelualueella.

Mittava projekti ja iso ponnistus

Lammaisten Energialla ei ole aiemmin ollut yhtä mittavaa projektia, Helin ja Kirjavainen kertovat.
- Tämä on yhtiöltä iso ponnistus, Torttilan sähköasemalla on jo nyt enemmän liittymistehoja kuin Harjavallan vanhalla sähköasemalla on tehoja.


Huomattavasti vanhoja tehokkaampi

Uusi sähköasema on huomattava investointi myös siksi, että alueen kaksi muuta sähköasemaa on rakennettu vuosina 1978 ja 1980. Toinen niistä sijaitsee Harjavallassa voimalaitoksen läheisyydessä ja toinen Nakkilan Soinilanmäessä.
- Vanhat sähköasemat jatkavat edelleen, mutta nyt kun alueelle tulee uutta teollisuutta, tehot nousevat niin radikaalisti, ettei niin isoja tehoja saa siirrettyä vanhoilta asemilta. Myös vanhat asemat tullaan uudistamaan tulevaisuudessa.
Uusi sähköasema on teholtaan merkittävästi vanhoja suurempi: Siinä missä Torttilan sähköaseman päämuuntajan teho on 31,5 megavolttiampeeria (MVA), on Harjavallan vanhan aseman teho 25 MVA ja Nakkilan aseman teho 16 MVA.
- Se kertoo, millaisia tehoja tälle alueelle on arvioitu.
- Torttilan sähköasemalle on mahdollista asentaa myös toinen päämuuntaja, eli aseman tehoa pystytään nostamaan reilusti.


Uutta sähköasemaa juhlistamassa yhtiön hallitus, henkilökuntaa sekä eläkeläisiä. Mukana myös Sähkö-Wiren edustaja.


Sähköasema kokonaisuudessaan pitää sisällään itse asemarakennuksen ja suurmuuntajan. Suurmuuntaja muuntaa alueverkosta tulevan 110 kV jännitteen paikalliseen jakeluun paremmin soveltuvaksi 20 kV jännitteeksi, joka sitten johdetaan kaapeleita pitkin sähköasemarakennukseen. Rakennuksen sisällä on kojeisto, jossa eri suuntiin lähtevät kaapelit on jaettu omille katkaisijoilleen. Tällä menettelyllä yhden suunnan vikaantuminen ei katkaise sähköä kaikilta asiakkailta.