Vuosikatsaus 2023


Lammaisten Energia Oy on harjoittanut päättyneellä tilikaudella sähkön verkko- ja myyntiliiketoimintaa, urakointia sekä hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.
​​​​​​​Yhtiön liikevaihto, tulos ja omavaraisuusaste kasvoivat merkittävästi edellisestä vuodesta.

Lataa pdf-versio Vuosikatsaus_2023.pdf


KATSAUS VUOTEEN 2023


"Vuosi 2023 käynnistyi energiakriisin tunnelmissa Ukrainan sodan edelleen jatkuessa. Talvea 2022-2023 varten sähkömarkkinoilla laaditut pahimmat skenaariot eivät kuitenkaan toteutuneet. Syksyllä 2022 varauduttiin kiertäviin sähkökatkoihin, ihmisiä kehotettiin säästämään sähköä ja sähkön hinnan ennakoitiin nousevan tähtitieteellisiin lukemiin talven aikana. Sähkön hinta pysyi kuitenkin maltillisena, eikä sähkön saantia jouduttu talven aikana säännöstelemään. Sähkön säästöllä ja kulutuksen joustolla oli iso merkitys talvella sähkön riittävyydelle.
Sähkön markkinahinnat olivat vuoden 2023 aikana varsin volatiilit. Kesä-heinäkuussa markkinahinnat jäivät alhaiselle tasolle, mutta elokuussa siirtorajoitukset ja tuotannon ongelmat nostivat hintatasoa merkittävästi."


Toimitusjohtaja Kimmo Kivikko


Avainlukuja

Koko yhtiön liikevaihto nousi vuonna 2023 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ollen 12 513 t€. Myös yhtiön tulos kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.


Vuonna 2023 jakeluverkkoa rakennettiin maltillisesti, koska pääpaino on ollut mittarointiprojektin läpiviemisessä.Yhtiöllä on edessä lähivuosina ikääntyvän verkon mukanaan tuomia isoja investointitarpeita.


Ilmastolliset tekijät aiheuttivat tilikauden aikana sähkönjakelun keskeytyksiä hieman keskimääräistä enemmän. Verkon kokonaiskeskeytysaika asiakasta kohden oli 20 min ja keskijänniteverkossa vikakeskeytyksiä koettiin yhteensä 19 kpl.


Kohokohtia vuodesta 2023​​​​​​​


VERKKOLIIKETOIMINTA

Siirretyn sähköenergian määrä laski edellisvuodesta noin 4,8 %, kun siirtomäärässä ei huomioida Harjavalta-Kauttua 110 kV voimajohdon osuutta. Kokonaisuudessaan siirtomäärän muutos oli noin -12,0 %. Jakeluverkon investointeja on jatkettu investointiohjelman mukaisesti Sähkömarkkinalain asettamat toimitusvarmuusvaatimukset huomioiden. Vuoden 2023 aikana suurimmat kaapelointityöt on tehty Harjavallassa Teollisuuskadun alueella ja lisäksi on valmistunut uusi Ratalan sähköasema. Sähkömarkkinalain muutos ja Energiaviraston tekemät muutokset verkkoyhtiöiden taloudelliseen valvontamalliin ovat laskeneet vuosina 2022 ja 2023 verkkoliiketoiminnan sallittua tuottoa merkittävästi.

Luelisää: verkkoliiketoiminta.pdf
​​​​​​​

Vuoden 2023 loppupuolella otettiin
käyttöön yhtiön neljäs sähköasema, Torttilassa, Ratalan sähköasema.


SÄHKÖN MYYNTI JA HANKINTA

Sähkön myynnin / hankinnan kokonaisvolyymi laski merkittävästi (7,7 %) edellisvuoden tasosta. Laskun taustalla oli mm. lämmin alkuvuosi ja asiakkaiden energiansäästötoimet. Haastavasta markkinatilanteesta johtuen alkuvuonna uusia sopimuksia tehtiin vain markkinahintaisilla spot-tuotteilla, mutta kiinteähintaiset määräaikaiset sopimukset otettiin valikoimiin uudelleen keväällä. Sähkön myynnin asiakasmäärä saatiin pidettyä lähes edellisvuoden tasolla. Myyntiliiketoiminnan tulos oli edellisvuotta paremmalla tasolla, minkä taustalla oli onnistuneet hankintahinnan suojaukset.

Lue lisää: Energialiiketoiminta.pdf
​​​​​​​​​​​​​​


URAKOINTI

Urakointitoiminnan liikevaihto nousi edellisvuoden tasosta ja oli pitkän ajan keskiarvoa korkeampi. Liikevaihdon kasvun taustalla oli mm. teollisuuteen tehdyt urakat sekä hyvällä tasolla jatkunut aurinkosähköjärjestelmien ja ilmalämpöpumppujen myynti. Urakointiliiketoiminnan tulos säilyi hyvällä tasolla.


Yhtiöllä oli aurinkosähköjärjestelmien toimituksia vuoden aikana 19 kpl ja ilmalämpöpumppuja myytiin 50 kpl. Vuoden lopussa yhtiön sähköverkkoon oli liitettynä pientuotantokohteita yhteensä 338 kpl (2.299 kW).


TUOTANTO


Lammaisten Energia harjoittaa omaa sekä suorien ja välillisten osakkuuksien kautta tapahtuvaa hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. Oman aurinkovoimalan asennusteho on 24 kW ja vuosituotanto
18,94 MWh. Kyröskosken Voiman vesivoimatuotanto (57,7 GWh) oli
noin 40 % budjetoitua tuotantoa suurempi.
Yhtiö omistaa Suomen Voima Oy:n kautta tuulivoimaosuuksia Haminan Mäkelänkankaan ja Raahen Kopsa II tuulivoimapuistoissa.
Nämä tuulivoimaosuudet tuottivat energiaa 631 MWh vuonna 2023. Yhtiö on hankkinut lisää tuulivoimatuotantoa Suomen Voiman kautta pitkäaikaisella sähkönostosopimuksella,
jonka tuotanto alkoi 1.4.2023. Vuoden 2023 aikana tuotantoa kertyi 5.194 MWh.
Yhtiö on mukana Suomen Voima Oy:n kautta Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -hankkeessa (OL3) 1,99 MW teho-osuudella.


Asiakaspalvelutiimi: Anne Peltola, Janika Tiiromäki, Päivi Lahti ja Sini Mäkipere

ASIAKKUUS JA MARKKINOINTI

Vuosi 2023 alkoi asiakaspalvelussa energiakriisin aiheuttamissa tunnelmissa, jossa energiahinnat olivat vielä korkealla ja asiakkaat huolissaan sähkösopimustensa hinnoista ja mahdollisesta sähköpulasta. Onneksi melko pian kevään kuluessa tilanne sähkömarkkinoilla tasaantui ja hinnat laskivat. Alkuvuoden aikana alensimme sähkönhintoja useiden sopimusten osalta ja pörssisähkönhinnan laskiessa teimme myös paljon sopimusmuutoksia.

Lue lisää: Asiakkuus ja markkinointi.pdf
​​​​​​​


HENKILÖKUNTA

Yhtiön palveluksessa vuoden 2023 lopussa oli 15 henkilöä. Yhtiön henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta. Yhtiössä työskenteli vuoden aikana myös kaksi kesätyöntekijää ja työssäoppijaa.

Lammaisten Energia Oy:n oma sitoutunut henkilöstö on yhtiön kivijalka ja lähtökohtana onkin, että jokainen voi vaikuttaa työhönsä ja kehittyä siinä.


YHTIÖN HALLINTO

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Kari Puosi, Heikki Keisari, Jussi Aikala, Niko Simula, Mikko Teinilä ja Erkki Setälä.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Puosi ja varapuheenjohtajana Heikki Keisari. Yhtiön toimitusjohtajana on Kimmo
Kivikko.

Lue : Toimintakertomus.pdf


Kuvassa vasemmalta: Mikko Teinilä, pj. Kari Puosi, tj. Kimmo Kivikko, Jussi Aikala, Erkki Setälä, Heikki Keisari ja Niko Simula.