Tietoa mittausuudistuksesta

Lammaisten Energia vaihtaa kaikki alueellaan olevat sähkömittarit Harjavallassa ja Nakkilassa uuden sukupolven mittareihin vuosien 2023-2024 aikana.


Uudet mittarit ovat kotimaisen Aidonin valmistamia ja mahdollistavat tulevien määräysten mukaisen energianmittauksen pitkälle tulevaisuuteen. Nykyiset mittarit on asennettu pääosin vuosien 2008-2010 välillä ja ne ovat nyt tulleet käyttöikänsä päähän. Verkkoyhtiö omistaa sähkömittarit ja on vastuussa myös mittarien toiminnasta. Mittarinvaihto on osa sähköverkossa jatkuvasti tehtävää uudistamisprosessia, jossa vanhenevaa verkkoa ja komponentteja korvataan uusilla.

Miksi mittarit vaihdetaan?

Nykyisin sähköä mitataan tunnin jaksoissa ja sähköverkkoa pidetään tasapainossa tunnin tarkkuudella. Suomessa ja Euroopassa on meneillään energiasektorin murros, jossa sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto kasvaa nopeasti ja nykyinen tunnin säätötarkkuus ei enää riitä. Sähkömarkkinoita on päivitettävä uuden tilanteen mukaiseksi, jotta tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Tämän vuoksi ollaan siirtymässä 15 minuutin mittausjaksoon ja sen myötä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Tulevaisuudessa myös pörssisähköhinnoittelu tulee muuttumaan nykyisen tunnin hinnoittelusta 15 minuutin hinnoitteluun. Uudet sähkömittarit mittaavat 15 minuutin jaksoissa, mutta asiakkaille asia näkyy online-palvelussa vasta myöhemmin, kun lähes kaikki mittarit on saatu vaihdettua.
Uudet mittarit mahdollistavat myös aikaisempaa paremman vikaselvityksen ja siten lisäävät turvallisuutta. Mittarit lähettävät käyttökeskukseen tiedot vikatilanteista ja tarvittaessa saamme kohteesta katkaistua sähkön sähköturvallisuuden sitä vaatiessa.

Hyötyjä arkeen

  • Sähkön käyttäjille älykkään sähköverkon hyödyt näkyvät muun muassa omaa sähkönkulutusta koskevan tiedon määrässä ja laadussa sekä sähkökatkojen tiedolla palvelussa.
  • Asiakkaat saavat lähes reaaliaikaista tietoa sähkökatkoista ja niiden korjaamisesta.
  • Sähköverkkoa valvovat ja ohjaavat tietojärjestelmät nopeuttavat vikojen korjausta ja tiedonkulkua.
  • Mittaustiedon avulla voi seurata sähkönkulutusta nyt tuntitasolla, tulevaisuudessa viidentoista minuutin välein.
  • Omakotitaloissa voi tuottaa itselle sähköä aurinkopaneeleilla ja myydä ylimääräisen sähkön energiayhtiölle.
  • Mittareissa on myös liityntä mahdolliselle kotiautomaatiolle, joka mahdollistaa kulutuksen seurannan 10 sekunnin tarkkuudella. Lisätietoa kotiautomaatioliitynnästä: OHJE Kotiautomaatioliityntä HAN-portti.pdf
  • Kerrostalo- ja rivitaloasukkaille on tulossa mahdolliseksi energiayhteisöjen perustaminen lainsäädännön muutosten valmistuessa.