Henkilötietojen turvallisuus on meille tärkeää

Lammaisten Energiassa haluamme varmistaa henkilötietojesi turvallisuuden ja noudatamme kulloinkin voimassa olevia lainsäädännön vaatimuksia. Henkilötietoja kerätään pääasiassa palveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Lammaisten Energia käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti asiakkuuden tai suostumuksen perusteella.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Lammaisten Energia Oy on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen suojaa.

Tietosuojasääntelyn uudistus

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Uusi tietosuoja-asetus, jonka lähtökohtana on henkilötietoja keräävien ja käsittelevien toimijoiden avoimuus ja läpinäkyvyys tästä toiminnasta.

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on Lammaisten Energian palveluiden tarjoaminen sekä niiden laadun varmistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakassuhteiden sekä palveluiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, maksujen valvontaan ja perintään, palvelusisällön todentamiseen, tilastointiin sekä asiakasviestintään. Tietoja voidaan käyttää myös yrityksen markkinoinnin ja mielipidetutkimusten tekemisessä.

Tutustu Lammaisten Energian rekisteriselosteeseen