Uusi liittymä ​

Ennen kiinteistön liittämistä sähköverkkoon tehdään kirjallinen liittymissopimus. Liittymismaksulla katetaan verkoston rakentamiskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Sähköyhtiö osoittaa liittymiskohdan sähköverkossa. Liittymismaksun suuruuteen vaikuttaa liittymäkoon lisäksi liittymän etäisyys muuntajasta. Sähköyhtiö toimittaa liittymismaksua vastaan pienjännitejohdon sovittuun paikkaan.

Liittymismaksun lisäksi veloitetaan hinnaston mukainen maksu liittymisjohdon kytkennästä ja energiamittarin asennuksesta. Liittyjän maksettavaksi tulevat lisäksi liittymisjohdon hankinta ja rakentaminen, sekä mahdolliset kaivutyöt tonttialueella.

Lammaisten Energia noudattaa liittymismaksuissa vyöhykehinnoittelua, jonka periaatteet Energiamarkkinavirasto on valtakunnallisesti vahvistanut. Sähköliittymien hinnat ja määräytymisperusteet sekä mittalaitemaksut löytyvät hinnastosta.

Liittymiä koskevissa asioissa on hyvä ottaa yhteyttä ajoissa asiakaspalveluumme. Sopimuksen perustietoina ovat liittyjän asiakastiedot ja käyttöpaikan sijainti sekä arvio sähkön käyttötarpeesta (pääsulakekoko ja lämmitysmuoto). Suunnittelun ja toteutuksen aikataulu selviää asiakkaan ja asiakaspalvelun välisissä neuvotteluissa. Asemakaava-alueella pystymme tarvittaessa toimittamaan sähköliittymän hyvinkin nopealla aikataululla.