Sähkön pientuotanto

Lammaisten energia kannustaa sähkön pientuotantoon

Pientuotannolla tässä yhteydessä tarkoitetaan nimellisteholtaan enintään 50 kVA sähköntuotantoyksikköä, joka tulee ensisijaisesti omaan käyttöön. Sähkön syöttö verkonhaltijan jakeluverkkoon on vähäistä. Yleisimpiä pientuotantolaitoksia ovat tällä hetkellä tuulivoimalat, aurinkovoimalat ja pienet biopolttolaitokset. Näistä alle 50 kVA:n tuotantolaitoksista käytetään virallisesti nimitystä mikrotuotanto

Lammaisten Energia haluaa osaltaan edistää hajautetun pientuotannon lisääntymistä ja laitteistojen käyttöturvallisuuden parantamista. Lisätietoa tuotannon liittämisestä alla:

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon

Sähköntuotanto liitetään jakeluverkkoomme luotettavasti ja turvallisesti. Työturvallisuussyistä on pientuotantolaitteistojen käyttöönotoista alueellamme ilmoitettava Lammaisten Energialle, jotta käyttö- ja häiriötilanteissa ei aiheudu ennalta arvaamattomia vaaratilanteita. Itse voimalan rakentaminen ja liittymispisteen jälkeiset sähkötyöt kuuluvat asiakkaalle. Asennukset voi suorittaa vain sähköalan ammattilainen

Sähköliittymä

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään tai sitä varten rakennetaan erillinen sähköliittymä. Jos tuotantolaitoksen nimellisteho ylittää olemassa olevan sähköliittymän sopimustehon, tulee tehoa kasvattaa

Pientuotannon käyttöönotto

Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa. Tuotantolaitteisto voidaan kytkeä verkkoon vasta, kun verkonhaltija on antanut käyttöönottoluvan. Sitä ennen asiakkaan tulee toimittaa verkonhaltijalle pientuotannon yleistietolomake ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Mikrotuotannon yleistietolomake (pdf)
Tuotantolaitteiston käyttöönottopöytäkirja (pdf

Pientuotantolaitoksen ylijäämäenergia

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari vaihdetaan kaksisuuntaista energiaa mittaavaksi mittariksi. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi syöttää Lammaisten Energia verkkoon ja yhtiö ostaa verkkoon syötetyn energian erillisen sopimuksen mukaisesti (lisätietoja asiakaspalvelusta).

Yli 50 kVa tuotantolaitokset

Suuremman tuotantolaitoksen liittämistapa sähköverkkoon selvitetään tapauskohtaisesti. Liittymisteho, liittämistapa ja sijainti vaikuttavat liittymishintaan ja aikatauluun. Ota yhteyttä jo esisuunnitteluvaiheessa tekniseen asiakaspalveluumme yli 50 kVA:n tuotantolaitosten liittämisestä jakeluverkkoon

Sähköverovelvollisuus

Alle 50 kVA:n tuottajat on vapautettu verovelvollisuudesta. Alkaen 50 kVA tehoisella generaattorilla sähköä tuottava on sähköverovelvollinen. Tämä tarkoittaa velvollisuutta tehdä sähköveroilmoitus ja sähköveron suorittamista omaan kulutukseen tuotetusta sähköstä. Voimalaitoksen omakäyttösähkö on sähköverotonta. Lue lisää Tullin sivulta www.tulli.f