Arvonnat

Etuasiakkaiden vuosiarvonta

SÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Lammaisten Energia Oy (jäljempänä myös ”Järjestäjä”).
2. Osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt, joilla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Lammaisten Energia Oy:n kanssa. Arvontaan osallistuvat henkilöt saadaan Lammaisten Energia Oy:n asiakastietojärjestelmästä.
Arvontaan eivät voi osallistua Lammaisten Energia Oy:n ja henkilöstö tai arvonnan järjestelyissä mukana olleet muiden yhtiöiden työntekijät.
3. Palkinto
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan joka kuukausi ajalla 1.4.–31.12.2018 ilmaiset sähköenergiat, siten että voittajan sähkölaskun energiaosuus laskusta nollataan. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailun voittajan nimeä, kotipaikkatietoa, mahdollisia kuvia ja kommentteja eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
4. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista.
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
5. Muutosoikeus
Arvonnan Järjestäjällä on oikeus muuttaa arvonnan sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Järjestäjä katsoo sen aiheelliseksi.