Jakelukeskeytys to 22.8 klo 15:30-17:00 joen pohjoispuoli, Nakkilan raja

Jakelukeskeytys muuntopiireissä MP129 ja MP254 alueilla Tähtinen, Ketola, Kuusisto, joen pohjoispuolella Nakkilan rajalla.

Kytkemme uuden 20kV maakaapelin ilmajohtoverkkoon.

Alueen asiakkaita on infottu tekstiviestitse.

Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa mahdollista haittaa.