Usein kysyttyä mittarinvaihdosta


Miten asiakkaat saavat tietoa mittarinvaihdosta ?

Asiakas saa Lammaisten Energian lähettämässä kirjeessä yleistä tietoa tulevasta sähkömittarinvaihdosta. Kun mittarinvaihto tulee kohdallasi ajankohtaiseksi, Voimatel lähettää tekstiviestin ja opastaa, miten sähkömittarin asennusaika vahvistetaan tai vaihdetaan.
Voimatel tiedottaa sähkömittarien vaihdosta myös kerrostalojen ilmoitustauluilla. Voimatelin asentajilta voi kysyä lisätietoja myös asennusten yhteydessä.


Mitä asiakkaan pitää tehdä?

Asiakkaan kannattaa perehtyä Lammaisten Energian ja Voimatelin tiedotteisiin ja toimia niissä olevien ohjeiden mukaan.Ennen asentajan saapumista varmista, ettei sähkömittarin edessä ole tavaraa, eivätkä lemmikkieläimet häiritse työtä.
Uuden sähkömittarin asennustyö kestää noin 15 minuuttia, jonka ajaksi katkaistaan sähköt. Annathan asentajalle työrauhan.
Tarkista sähkölaitteidesi toiminta mittarinvaihdon jälkeen.


Mistä tiedän milloin mittarini vaihdetaan?

Saat mittarinvaihdosta Lammaisten Energialta etukäteen kirjeen ja Voimateliltä tekstiviestin, jossa sinulle ehdotetaan mittarinvaihtoaikaa. Mikäli ehdotettu vaihtoaika sopii, vahvista se viestissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Mikäli taas aika ei sovi noudata viestin ohjeita uuden ajan sopimiseen.

Alustavan mittarinvaihtoaikataulun näet myös täältä.


Kuinka kauan yhden mittarin vaihto kestää?

Asennustyö asiakkaan luona kestää noin 15 minuuttia. Annathan asentajalle työrauhan turvallisuussyistä.


Kauanko mittareiden vaihtoprojekti kestää?

Koko mittareiden vaihtoprojekti alueellamme kestää n. vuoden 2025 vuoden alkuun.


Vaihdetaanko mittari, vaikka se olisi vaihdettu juuri viime vuonna?

Kyllä mittarit tullaan vaihtamaan kaikille, sillä hanke on myös osa palveluidemme kehittämistä. Vaihto liittyy myös siihen, että tällä hetkellä sähkömittareita etäluetaan tunnin tarkkuudella ja jatkossa uusilta mittareilta edellytetään sähkömarkkinalain mukaisesti lukematietoa viidentoista minuutin välein, eli siirrytään niin sanottuun varttitaseeseen. Uusien mittareiden luentatekniikka mahdollistaa siis aikaisempaa nopeamman mittarinluennan. Samalla vaihdamme mittari- ja järjestelmätoimittajan nykyisestä, joten mittareiden lisäksi vaihtuu myös luentatapa- sekä järjestelmä.


Miten tämä vaikuttaa hintoihin?

Uudistamme sähköverkkoamme yli miljoonalla eurolla vuodessa ja nyt tehtävä mittarienvaihto on osa verkon investointibudjettia. Verkkoyhtiö omistaa energiamittarit ja niiden kunnossapito, sekä uusien vaihto on verkkoyhtiö normaalia verkon uudistamistyötä. Nykyiset mittarit ovat käyttöikänsä päässä ja senkin vuoksi ne vaihdetaan. Lisäksi sähkömarkkinalaki edellyttää 15 minuutin mittausjaksoon siirtymistä lähivuosina ja vanhat mittarit eivät asiaan kykene. Mikäli verkkopalvelumaksuihin tai muihin hintoihin tulee muutoksia, tiedotetaan niistä aina erikseen.


Mitä hyötyä sähkömittarin vaihdosta on asiakkaalle?

Asiakkaan rooli sähkömarkkinoilla vahvistuu ja halutessaan asiakas voi tulevaisuudessa hyödyntää nykyistä helpommin ja tehokkaammin sähkön hintamuutoksia.
Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta ja uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla.
Älykäs sähköverkko mahdollistaa tehokkaan uusiutuvan energian käytön kasvun.
Uuden sukupolven mittausjärjestelmä edistää uusiutuvan energian ja kulutusjouston tasapainoa energiajärjestelmässä.