Historia

Lammaisten Energialla on pitkä ja vakaa historia. Yhtiö on perustettu paikallisista tarpeista ja lähtökohdista. Myös asiakaskunta on aina muodostunut paikallisista ihmisistä ja yrityksistä.

Lammaisten Sähkölaitos Oy perustettiin jo vuonna 1912 joulukuussa, jolloin Harjavallan Torttilassa pidettiin perustava yhtiökokous. Nimensä yhtiö on saanut Kokemäenjoessa olevan Pirilänkosken alapuolella sijatsevasta Lammaistenlahdesta.

Alkuvuosia leimasi hidas kehitys ja asiakaskunta laajeni sähkönkäytön yleistyessä, tätä kesti aina 1960-luvulle saakka. Tämän jälkeen alkoi sähkönkulutuksen voimakas kasvu, jolloin verkkoa rakennettiin ja laajennettiin urakalla. Samalla aloitettiin yhteistyö naapuriyhtiöiden kanssa. Seuraava muutos alkoi vuodesta 1995, kun sähkönmyynti vapautettiin ja kilpailu asiakkaista alkoi.

Nykyinen verkko on nykyaikainen ja hyväkuntoinen. Asiakaskuntamme palvelemiseksi on tehty pitkäjänteistä ja laadukasta työtä aina historiasta näihin päiviin ja huomiseen.

Lammaisten Energian historian eri vaiheet on koottu historiakirjaksi: Sähkö virtaa jokilaaksoon; Lammaisten Energia 1912-2012, jonka on kirjoittanut tutkija Seppo Tamminen. Kirja julkistettiin yhtiön satavuotisjuhlassa joulukuussa 2012.