Lammaisten Energia valitsi Aidonin mittausjärjestelmän

Lammaisten Energia ja Paneliankosken Voima valitsivat yksissä tuumin Aidonin mittausjärjestelmän

Satakunnassa toimivat 110-vuotiaat jakeluverkkoyhtiöt Lammaisten Energia ja Paneliankosken Voima kilpailuttivat yhteistyössä kummankin yhtiön sähkönmittausjärjestelmän. Kilpailutuksen tuloksena yhtiöt valitsivat Aidonin toimittaman ratkaisun, joka käsittää mittauslaitteistot, LTE-M-/NB-IoT-teknologiaan pohjautuvat laiteyhteydet sekä etäluentapalvelun. Mittareiden vaihtoprojektin työnohjauksen sujuvoittamiseksi hyödynnetään verkkoyhtiöiden tietojärjestelmiin integroituja Aidon One -työmääräimiä.


Harjavallassa ja Nakkilassa toimivalla Lammaisten Energialla on hieman alle 8000 sähkönjakeluasiakasta ja pääasiassa Euran ja Eurajoen kuntien alueella toimivalla Paneliankosken Voimalla noin 9500. Samaa kokoluokkaa olevat yhtiöt ovat tottuneet tekemään monenlaista yhteistyötä, joten päätös mittausjärjestelmien kilpailuttamisesta ja yhtenäisten ratkaisujen hankinnasta oli luonteva, kertovat Paneliankosken Voiman toimitusjohtaja Kimmo Nurminen ja Lammaisten Energian toimitusjohtaja Kimmo Kivikko:

– Yhtiöidemme asiakastietojärjestelmät pohjautuvat samanlaiseen ratkaisuun, ja totesimme, että myös mittausratkaisun osalta tavoitteemme ovat yhtäläiset. Koska olemme alalla pienehköjä toimijoita, arvioimme, että voimme saavuttaa tehokkuutta ja kustannushyötyjä niin yhteisen kilpailuttamisen kuin myös käyttöönottoprojektin osalta. Kun meillä on yhtenäiset ratkaisut, voimme hyödyntää toistemme osaamista, oppia toisiltamme ja kehittää tekemistämme hyvässä yhteistyössä. Viime kädessä tästä hyötyvät asiakkaamme, joille tätä työtä teemme.

Toimitusjohtajat taustoittavat mittausratkaisutoimittajan valintaa, jossa ratkaisevaa oli kolme asiaa:

– Ensimmäinen tekijä oli laatu. Aidonin ratkaisu on valmis ja tuotantokäytössä koeteltu. Aidon on toiminut edelläkävijänä ja toteuttanut edistyksellisiä ominaisuuksia mittareihin ja mittauspalveluun. Toinen tekijä oli toimitusvarmuus. Vakuutuimme siitä, että Aidon pystyy toimittamaan meille niin järjestelmän kuin mittarit haluamassamme aikataulussa näistä poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Kolmantena tekijänä oli hinta. Aidonin ratkaisu oli määrittelemällämme aikajänteellä kokonaisuutena tarkasteltuna kilpailukykyinen.

Aidonin 7000-sarjan energiapalvelulaite

Aidonin Key Account Manager Vesa Taanila iloitsee yhtiöiden kanssa alkavasta yhteistyöstä.

– Lammaisten Energialla ja Paneliankosken Voimalla on vankkaan kokemukseen perustuva selkeä näkemys AMR 2.0 -ratkaisun tavoitteista. Siksi uusi ratkaisu voitiin suunnitella puhtaalta pöydältä lähtökohtana verkkoyhtiöiden ja palveluntarjoajan selkeä vastuunjako. Kokonaisvaltainen mittausratkaisumme laitteineen sekä tietoliikenne- ja luentapalveluineen mahdollistaa pienemmillekin verkkoyhtiöille joustavan roll-outin siirryttäessä AMR 2.0 -ratkaisuun. Olemme Aidonilla erittäin iloisia yhteistyön käynnistymisestä ja toivotamme yhtiöt lämpimästi tervetulleiksi uusiksi asiakkaiksemme.