Sähköverkon kehittämissuunnitelma


Sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään suunnitelma keskeisistä jakeluverkon investointiperiaatteista, jotka ovat tarpeen jakeluverkon siirtokapasiteetin ylläpitämiseksi sekä uuden sähköntuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi jakeluverkkoon seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Kehittämissuunnitelman laatiminen perustuu Energiaviraston määräykseen ja nyt siihen pyydetään ensimmäistä kertaa palautetta myös asiakkailta.
Kehittämissuunnitelma ja siinä esitettävät ratkaisut perustuvat ennusteeseen sähkönjakeluun vaikuttavan toimintaympäristön muutoksista. Kehittämissuunnitelmaan on sisällytetty vertailut jakeluverkon kehittämistoimien kustannustehokkuudesta. Suunnitelman kustannusvertailut on tehty ominaispiirteiltään yhteneville vyöhykkeille, jotka verkonhaltijan on määritellyt.
Jakeluverkonhaltijan on kuultava asiaankuuluvia verkon käyttäjiä jakeluverkon kehittämissuunnitelmasta.

Lammaisten Energian jakeluverkon kehittämissuunnitelma on kuultavana 9.5.-10.6.2022 välisen ajan. Kehittämissuunnitelma yhdessä kuulemisen tulosten kanssa toimitetaan Energiavirastolle ja julkaistaan Lammaisten Energian internet-sivuilla.


Tervetuloa mukaan antamaan palautetta ja vaikuttamaan Lammaisten Energian sähkönjakeluverkon kehittämiseen!

Alla olevasta linkistä pääset antamaan palautetta.

Lammmaisten Energian sähköverkonkehittämissuunitelma