Maakaapelointityöt etenevät syksyllä Harjavallassa; Pirkkalassa sekä Teollisuuskadulla


Pirkkalan sähkökaapelointityöt ovat edenneet kunnallistekniikan urakoitsijan toimesta siihen pisteeseen, että olemme päässeet kytkemään uusia maakaapeliverkon jakokaappeja. Lähiviikkoina taloihin menevät ilmajohdot korvataan maakaapelilla ja niiden kytkennän edetessä asiakkaat siirtyvät uuden maakaapeliverkon piiriin. Kytkennöistä aiheutuu asiakkaille tunnin - parin sähkökatkoja ja niistä tullaan informoimaan etukäteen. Myös piha-alueilla tapahtuvista kaivutöistä käydään keskustelemassa ja sopimassa kaivureitti ennen kaivuita.

Toinen iso maakaapelointihanke Teollisuuskadulla on edennyt kaivutöiden osalta siihen pisteeseen, että runkokaapelit on kaivettu ja sielläkin päästään kytkentätöihin syksyn aikana. Alueelle on toimitettu yhdeksän uutta puistomuuntamoa ja kytkentätyöt alkavat uusien puistomuuntamoiden käyttöönotosta.

Pirkkalassa olemme päässeet kytkemään uusia maakaapeliverkon jakokaappeja.