Lammaisten Energia Oy lisää omistustaan vesivoimaa tuottavassa Kyröskosken Voima Oy:ssä

Lammaisten Energia Oy, Köyliön-Säkylän Sähkö Oy, Leppäkoski Group Oy ja VSV-Energia Oy ovat ostaneet Vatajankoski Oy:n osuuden vesivoimaa tuottavasta Kyröskosken Voima Oy:stä. Kyröskosken Voima Oy on nyt neljän paikallisen energiayhtiön omistama vesivoimayhtiö, joka sijaitsee Hämeenkyrössä.
"Lammaisten Energia on jo pitkään panostanut hiilidioksidivapaaseen sähkön tuotantoon. Yhtiön sähkön tuotanto on tähänkin asti ollut 100 % hiilidioksidivapaata. Nyt omistusosuutemme Kyröskosken Voimasta kasvaa noin 20 %:iin ja se kasvattaa ympäristöystävällisen vesivoiman tuotantoamme merkittävästi", kommentoi Lammaisten Energia Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kivikko.

Lisätietoja Kyröskosken vesivoiman tuotannosta www.kyroskoskenvoima.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kimmo Kivikko
Lammaisten Energia Oy
p. 044-7386164