Lammaisten Energia mukana Suomen suurimman aurinkovoimalan esiselvityksessä

Harjavaltaan on valmistunut esiselvitys Suomen suurimman aurinkosähkövoimalan rakentamisesta. Selvitys on toteutettu Prizztechin Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan hankeen kautta yhteistyössä Boliden Harjavalta Oy:n, Lammaisten Energia Oy:n ja Satmatic Oy:n kanssa.

Aurinkosähkövoimala on suunniteltu rakennettavan yhteensä neljälle alueelle, Torttilan pellolle, hienokuona-alueelle, Ratalaan ja Lammaisiin. Niiden yhteispinta-ala on 60 hehtaaria.
Satakunnan vaihemaakuntakaavaan alue on merkitty aurinkoenergiatuotannon kehittämisalueeksi.
Yhdelle selvityksessä olleelle alueelle, Torttilan pellolle, rakentaminen olisi mahdollista heti, kun siihen löytyy rahaa. Muut alueet ovat vielä läjityskäytössä, mutta ne valmistuvat aurinkokäyttöön vaiheittain seuraavan 10–15 vuoden kuluessa.
Vastaavalla tavalla läjitysalueiden päälle on rakennettu aurinkovoimaloita esimerkiksi Saksassa. Nimellisteholtaan 18,3 megawatin voimalan arvo nykyteknologialla on noin 15 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Suomen suurin aurinkovoimala on Atrian Nurmon tehtaalle. Voimala on kooltaan kuusi megawattia.

Rakentamisesta ei vielä ole tehty investointipäätöstä, mutta esiselvitys mahdollistaa nopean rakentamisen aloituksen, kun päätöksiä syntyy. Voimalan rakentamiseen on mahdollista saada myös valtiontukea. Investointituki on tänä vuonna 20 prosenttia. Hankkeen taustalla voi nähdä myös yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuun. Jo tällä hetkellä Suurteollisuuspuistossa hyödynnetään muun muassa bioenergiaa ja kierrätysraaka-aineita.

Lammaisten Energialla on pitkä kokemus aurinkosähköjärjestelmien rakentamisesta.

Tässä projektissa Lammaisten Energia on ollut mukana lähinnä sähkönsiirron asiantuntijana, eli miten sähkönsiirto toteutetaan aurinkovoimalakentiltä Suurteollisuuspuistoon. Vielä ei ole päätöstä, millä tavalla aurinkosähkövoimala rakennetaan, mutta teknistaloudellisesti on järkevää, että sähkö syötetään suoraan Suurteollisuuspuiston verkkoon. Aurinkosähköä ei kannata myydä markkinaehtoisesti valtakunnan sähköverkkoon, mutta kannattavuus paranee merkittävästi, kun pystyy hyödyntämään sähkön lähellä tuotantolaitosta.

Kokonaisuutena nyt suunnitteilla oleva voimalahanke on erittäin mielenkiintoinen.
Kun rakentamisesta tehdään investointipäätös, Lammaisten Energia on kiinnostunut tarjoamaan voimalan rakentamista ja toimittamista sekä sähköverkon rakentamista aurinkosähkövoimasta Suurteollisuuspuistoon.