Lammaisten Energia ja Harjavallan kaupunki tekivät tonttikaupat

Harjavallan kaupunki on hankkinut alueen Boliden Harjavallalta osaksi P2X Solutions Oy:n vihreän vedyn hanketta. Harjavallan kaupunki myi Lammaisten Energia Oy:lle alueelta 15 aarin määräalan sähköaseman rakentamista varten. Tontti palvelee tulevaisuudessa Lammaisten Energian 110 kV verkon kehittämishankkeita ja P2X Solutions Oy:n laitoksen liittämistä sähköverkkoon.

Kauppa allekirjoitettiin tänään 9.5. Harjavallan kaupungintalolla. Mukana tilaisuudessa olivat mm. Lammaisten Energian toimitusjohtaja Kimmo Kivikko ja asiakkuuspäällikkö Sini Mäkipere, Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, hallintojohtaja Olli Luoma ja kaupungingeodeetti Jari Prehti. Satakunta ja Harjavalta ovat edelläkävijöitä puhtaan vedyn tuotannon käynnistymisen mahdollistamiseksi. Tämä kauppa on oiva esimerkki siitä, miten alueen yritysten yhteisenä työnä rakennetaan ympäristöllisesti kestävää tulevaisuutta.

Oikealla ylhäällä Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela ja nkaupungingeodeetti Jari Prehti ja vasemmalla alhaalla hallintojohtaja Olli Luoma, Lammaisten Energia Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kivikko ja asiakkuuspäällikkö Sini Mäkipere.

Lammaisten Energia Oy:n aiemmin rakentaman kytkinkentän edessä, vasemmalla Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, keskellä Lammaisten Energia Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kivikko ja oikealla kaupungingeodeetti Jari Prehti.