Johtokatujen raivausta Nakkilan alueella

Sähkönjakelun häiriöttömyyden varmistamiseksi suoritamme johtokatujen raivausta sähköjohtoja haittaavista puista, pensaista ja oksista 1.11.2018 - 30.4.2019 välisenä aikana Nakkilassa Kokemäenjoen eteläpuolella mm. Ruskila, Tervasmäki, Järvikylä, Pyssykangas, Punapakka, Satoveräjä, Vuohimäki, Masia, Penttala.


Keskijännitejohtojen johtokadut raivataan siten, että vapaan tilan leveydeksi tulee 8 metriä (rungosta - runkoon 10 m). Pienjännitejohtojen johtokadut raivataan siten, että viiden vuoden kasvuvara huomioon ottaen etäisyys puista ja oksista on vähintään 1 metri. Raivauksessa poistettava puutavara ja oksat ovat maanomistajien omaisuutta ja jäävät heidän käyttöönsä ja poiskorjattavaksi.

Kaava- ja tonttialueella suoritettavasta raivauksesta pyritään ilmoittamaan erikseen maanomistajille / sähkönkäyttäjille. Työn suorittaa Raivauspalvelu Kuusisto.

Raivausta koskevat tiedustelut:
- Raivauspalvelu Kuusisto puh. 050 562 6851
- Lammaisten Energia / Jarkko Helin puh. 02 535 2035