Johtokatujen raivausta Nakkilan alueella 1.11.2022 - 31.5.2023 välisenä aikana


Sähkönjakelun häiriöttömyyden varmistamiseksi suoritamme johtokatujen raivausta sähköjohtoja haittaavista puista, pensaista ja oksista Nakkilassa Kokemäenjoen eteläpuolella 1.11.2022 - 31.5.2023 välisenä aikana.


Raivauksessa poistettava puutavara ja oksat ovat maanomistajien omaisuutta ja jäävät heidän käyttöönsä ja poiskorjattavaksi.
Kaava- ja tonttialueella suoritettavasta raivauksesta pyritään ilmoittamaan erikseen Maanomistajille / Sähkönkäyttäjille.


Työn suorittaa Raivauspalvelu Kuusisto.
Raivausta koskevat tiedustelut:
- Raivauspalvelu Kuusisto p. 050 562 6851
- Lammaisten Energia / Jarkko Helin p. 02 535 2035