Johtokatujen raivausta Kokemäenjoen pohjoispuolella Harjavallassa ja Nakkilassa

Sähkönjakelun häiriöttömyyden varmistamiseksi suoritamme johtokatujen raivausta sähköjohtoja haittaavista puista, pensaista ja oksista 8.7.2019 alkaen Harjavallassa ja Nakkilassa Kokemäenjoen pohjoispuolella.

Keskijännitejohtojen johtokadut raivataan siten, että vapaan tilan leveydeksi tulee 8 metriä (rungosta - runkoon 10 m). Pienjännitejohtojen johtokadut raivataan siten, että viiden vuoden kasvuvara huomioon ottaen etäisyys puista ja oksista on vähintään 1 metri. Raivauksessa poistettava puutavara ja oksat ovat maanomistajien omaisuutta ja jäävät heidän käyttöönsä ja poiskorjattavaksi.


Kaava- ja tonttialueella suoritettavasta raivauksesta pyritään ilmoittamaan erikseen maanomistajille / sähkönkäyttäjille. Työn suorittaa Raivauspalvelu Kuusisto.


Raivausta koskevat tiedustelut:
- Raivauspalvelu Kuusisto puh. 050 562 6851
- Lammaisten Energia / Jarkko Helin puh. 02 535 2035