Sähköajoneuvojen latauspisteet

Paikalliset energiayhtiöt Kokemäen Sähkö, Köyliön-Säkylän Sähkö, Lammaisten Energia, Lankosken Sähkö, Paneliankosken Voima ja Vatajankosken Sähkö rakensivat sähköajoneuvojen latauspisteverkoston Satakuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa latauspisteitä tuli yhteensä 17 kappaletta.

Yhteistyön kautta saavutettiin kattava latauspisteverkosto sähköautojen toimintasäteelle koko Satakunnassa. Sähköautoilun tuloa on ennustettu ja odotettu pitkään ja nyt näyttää siltä, että visioinnista on aika siirtyä toteutukseen.

Sähköä energianlähteenä käyttävä liikenne tulee lähivuosina muuttamaan suhtautumista autoiluun ja energiantuotantoon. Ajoneuvoista lähtevä melutaso laskee merkittävästi, kaupunki-ilma puhdistuu, liikenteen hiilidioksidipäästöt laskevat, kotimaisten energialähteiden käyttö kasvaa ja riippuvaisuus fossiilisista tuontipolttoaineista pienenee.

Sähköautoilun edistäminen maaseutuvoittoisilla alueilla edellyttää huomattavaa sähköajoneuvojen latauspisteverkoston rakentamista, ja tähän haasteeseen ovat paikalliset energiayhtiöt tarttuneet. Tärkein latauspaikka on edelleen koti- ja kiinteistöpysäköinti, mutta myös julkisia latauspalveluita pitää olla, sillä ne tukevat sujuvaa sähköliikennettä.

Helppokäyttöisten latauspisteiden kehitystyön on tehnyt ulvilalainen Satmatic Oy yhdessä paikallisten energiayhtiöiden kanssa. Sähköajoneuvojen latauspistetiedot kerätään jatkossa yhteiseen rekisteriin, jonka ansiosta latauspisteet tulevat näkymään myös sähköautojen navigointijärjestelmissä. Järjestelmästä selviää muun muassa pisteiden sijainti ja toimintamalli. Jokaiselle sähköautoilijalle on tärkeää, että tieto siitä, missä kaikkialla hän voi autoaan ladata, on helposti saatavilla. Yhtiöiden tarkoituksena on tulevina vuosina edelleen kehittää latauspisteverkostoa Satakunnassa.

Lammaisten Energian alueella on kolme latauspistettä jotka sijaitsevat:

  • Myllykatu 2 Harjavalta
  • Pirkankatu 5 Harjavalta
  • Porintie 6, Nakkila